PERSONALE

Bioanalytiker Alexia Helene Transel
Varetager alle laboratoriefunktioner.
 
Sygeplejerske Sanne Jørgensen og sygeplejerske Marianne Hvass
ndersøgelser og børnevacciner. Vaccinationer iøvrigt. Råd og vejledning ved udenlandsrejser samt rejsevaccinationer. Hyposensibiliseringer. Diabeteskontroller. Rygestopvejledning og lungefunktioner. Livsstilssamtaler. Suturfjernelse samt sårbehandling. Øreskylning. Vortebehandling. Høreprøver. Blodtrykskontroller samt diverse laboratoriefunktioner.
 
Derudover sekretærfunktion en dag om ugen.
 
Lægesekretær Charlotte Juul
 
Sekretær Lis Lie-Olsen

 

 

Lægevikar Fatma Kara