PERSONALE

Bioanalytiker Alexia Helene Transel og bioanalytiker Malene Agerkvist Slivsgaard
Varetager alle laboratoriefunktioner incl. hjertekardiogram (EKG)
 
Sygeplejerske Gitte Pultz
Diabeteskontrol
KOL-kontrol.
Astma-kontrol
Blodtrykskontrol
Sårbehandling
Suturfjernelse
Vortebehandling
Øreskyl
Hyposensibilisering
Rygestopvejledning
Livsstilssamtaler, vægtkontrol
Vaccination
(Ved ferie diverse laboratoriefunktioner)

Jordemoder Lene Maja Olsen
Børneundersøgelser og børnevacciner.
Graviditetsundersøgelser
Smear
Spiraloplægning
Præventionsvejledning
Livsstilsamtaler, vægtkontrol
Diabeteskontrol
Blodtrykskontrol
Vaccination
(Ved ferie diverse laboratoriefunktioner)


Lægesekretær Charlotte Juul

Lægesekretær Pia Trøjborg Hansen