PERSONALE

Bioanalytiker Alexia Helene Transel
Varetager alle laboratoriefunktioner.
 
Sygeplejerske Gitte Pultz, jordemoder Lene Maja Olsen
Undersøgelser og børnevacciner. Vaccinationer iøvrigt. Råd og vejledning ved udenlandsrejser samt rejsevaccinationer. Hyposensibiliseringer. Diabeteskontroller. Rygestopvejledning og lungefunktioner. Livsstilssamtaler. Suturfjernelse samt sårbehandling. Øreskylning. Vortebehandling. Høreprøver. Blodtrykskontroller samt diverse laboratoriefunktioner.
 
Derudover sekretærfunktion en dag om ugen.
 
Lægesekretær Charlotte Juul

Lægesekretær Pia Trøjborg Hansen