KONSULTATION

Telefonkonsultation
Telefonkonsultationen er dagligt mellem kl. 08.00-09.00.

Her sidder lægerne ved telefonen for at drøfte akut opståede sygdomstilfælde, vejlede om fortsat behandling, vurdere behov for sygebesøg, give svar på prøver og føre korte samtaler med vore patienter.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt ved anmodning om hjemmebesøg.

 
Konsultation
Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet kl. 09.30-12.00 og kl. 13.00-15.30. Torsdage er der tillige konsultation i tidsrummet kl. 15.30-16.30.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom sker normalt ved aftale med læge i telefontiden.

"Akut konsultation": Der afsættes 5-10 minutter til behandling af akut opstået sygdom.

"Almindelig konsultation": Der er afsat op til 15 minutter, hvorfor vi beder om, at man højest har 1-2 ting "på programmet". At samle flere ting sammen giver dårlig kvalitet og problemer med at overholde tiden.
 
E-mailkonsultation
E-mailkonsultation skal altid laves i det cpr-nr som henvendelsen drejer sig om. 
Det er kun til korte problemstillinger og korte svar.
Svarfristen er 5 hverdage, hvorfor e-mailkonsultation ikke egner sig til akutte spørgsmål.
Når lægen er fraværende på kursus eller ferie, kan der skrives til en anden læge i klinikken. 

 
Prøvesvar
Ønskes prøvesvar på mail skriv en besked til lægen.